Raportti

Raportti verkkohäirinnästä sekä ohjeita häirintätilanteessa toimimiseen

IDA:n tutkijat ovat laatineet raportin, johon on koottu tietoa verkkohäirintään liittyvistä tutkimuksista ja raporteista sekä häirintätilanteisiin eri konteksteissa laadituista oppaista ja ohjeistuksista myöhempää tutkimusta varten. Raportti esittelee yleisimmät verkkohäirinnän muodot, häirinnän paikat ja kohteet. Tutkimusten mukaan häirinnälle erityisen alttiita ammattiryhmiä ovat journalistit, poliitikot ja toimittajat. Raportin lisäksi onkin laadittu myös toimintaohjeet näille ammattiryhmille verkkohäirinnän kohtaamisen varalle.

Raportissa esitellään yleisimpiä poliitikkojen, journalistien ja tutkijoiden kohtaamia verkkohäirinnän muotoja ja paikkoja, käydään läpi häirinnän kohtaamista ja siihen liittyviä keinoja hallita häirintää, sekä paneudutaan työnantajan vastuuseen häirintätilanteessa.

Raportin voi ladata tästä

Eri ammattiryhmille suunnitellut ohjeistukset antavat konkreettisia neuvoja häirinnän tunnistamiseen, häirinnästä aiheutuvien riskien minimoimiseen, siitä ilmoittamiseen sekä työnantajan ja esihenkilön vastuisiin. Ohjeisiin on koottu lista linkeistä, joista saa lisätietoa verkkohäirinnästä ja tietoturvallisuudesta.

Ohjeita journalisteille

Ohjeita politiikassa toimiville

Ohjeita tutkijoille ja asiantuntijoille

Policy brief: ohjeita journalisteille

Policy brief: ohjeita politiikassa toimiville

Policy brief: ohjeita tutkijoille ja asiantuntijoille