Tutkijat

Hankkeen työpaketeissa kehitellään kokeellisia menetelmiä datavuotojen tutkimiseksi ja pyritään edistämään avoimia, yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja henkilökohtaisen datan keräämiseen, jakamiseen, hallintaan ja käyttöön.

INTIIMIYS ARJEN DATAKÄYTÄNNÖISSÄ

Johtaja: Kaarina Nikunen
professori, viestintätieteet, Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Karoliina Talvitie-Lamberg
apulaisprofessori, journalistiikka ja viestintä, Jyväskylän yliopisto
Sanna Valtonen
tutkija, Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

POLITISOIDUT INTIIMIYDET

Johtaja: Anu Koivunen
PI, professori, sukupuolentutkimus, Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Anne Soronen
yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Vilja Jaaksi
väitöskirjatutkija, Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Aino Koskenniemi
tutkija, Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Julius Hokkanen
väitöskirjatutkija, Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

DIGITAALISET INTIIMIYDET

Johtaja: Susanna Paasonen
professori, mediatutkimus, Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Marjo Kolehmainen
akatemiatutkija, Turun yliopisto, Median, musiikin ja taiteen tutkimus
Panda Paalanen
CEO, Sexpo-palvelut
Maria Vihlman
väitöskirjatutkija, Turun yliopisto, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Mari Lehto
tutkijatohtori, Turun yliopisto, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

INTIIMIYS DATAVETOISESSA LUOVASSA TYÖSSÄ

Johtaja: Annamari Vänskä
vanhempi yliopistonlehtori, muotoilukulttuuri, Aalto-yliopisto, Muotoilun laitos
Olli Sotamaa
apulaisprofessori, viestintätieteet, Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Heikki Tyni
tutkijatohtori, viestintätieteet, Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Natalia Särmäkari
tutkijatohtori, muodintutkimus, Aalto-yliopisto, Muotoilun laitos
Beata Wilczek
vieraileva tutkija, muodintutkimus, Aalto-yliopisto / väitöstutkija, Wienin kuvataideakatemia
Ushnah Amjad
väitöskirjatutkija
muodintutkimus, Aalto-yliopisto, Muotoilun laitos

OIKEUDELLISET INTIIMIYDET

Johtaja: Anne Alvesalo-Kuusi
professori, oikeustiede, Turun yliopisto
Martin Scheinin
Professor of International Law and Human Rights, European University Institute
Elina Pirjatanniemi
professori, oikeustiede, Åbo Akademi
Maija Mustaniemi-Laakso
väitöskirjatutkija, oikeustiede, Åbo Akademi
Sini Mickelsson
väitöskirjatutkija, oikeustiede, Turun yliopisto

Viestintä, tietotekniikka, koordinointi

Susanna Paasonen
professori, konsortion johtaja
Annamari Vänskä
vanhempi yliopistonlehtori, muotoilukulttuuri, Aalto yliopisto (viestintä)
Ville Leppänen
professori, ohjelmistotekniikka, Turun yliopisto (IT)
Sampsa Rauti
yliopisto-opettaja, ohjelmistotekniikka, Turun yliopisto (IT)
Laura Antola
väitöskirjatutkija, mediatutkimus, Turun yliopisto (koordinaattori)