Uutinen

Tukea suostumuskeskusteluihin

Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA) -hankkeen yhtenä keskeisenä päämääränä on tunnistaa datavetoiseen kulttuuriin liittyviä ihmisryhmien välisiä ja sisäisiä eriarvoisuuksia ja haavoittuvuuksia. Tutkimusyhteistyö VIGOR-hankkeen kanssa on tuottanut Puhutaan suostumuksesta: Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle -koulutusmateriaalin, joka antaa tietoa ja vinkkejä, miten käsitellä suostumusta ja itsemääräämisoikeutta erilaisten nuorisoryhmien kanssa.

Materiaali tarkastelee itsemääräämisoikeutta ja suostumusta

  • arvojen
  • normien
  • Suomen lainsäädännön ja
  • konkreettisten harjoitusten avulla.

Nämä näkökulmat herättelevät ajattelemaan suostumuksen tärkeyttä. Harjoitusten painopiste on erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tämä auttaa hahmottamaan, millaisia erityisiä tilanteita sosiaalisen median alustoilla saattaa syntyä. Materiaalista löytyy myös kattava listaus saavutettavista tukipalveluista, joissa voi luottamuksellisesti käsitellä itsemääräämisoikeuteen ja suostumukseen liittyviä asioita koulutettujen asiantuntijoiden kanssa.

Koulutusmateriaali edistää osaltaan myös kulttuurien välistä ymmärrystä. Seksuaalisista toiveista ja haluista neuvotteleminen on monille haastavaa, sillä neuvotteleminen ei kuulu perinteisiin seksuaalisten tilanteiden kulttuurisiin narratiiveihin. Neuvottelutilanteita ei myöskään tavallisesti käsitellä tai harjoitella seksuaalikasvatuksessa, joka yhä keskittyy enemmän biologisiin ja seksuaaliterveyden kysymyksiin kuin kohtaamisten etiikkaan. Materiaali edistää yksilöiden vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja esittelemällä erilaisia suostumuksen pyytämisen ja antamisen käytäntöjä.