Uutinen

IDA:ssa toimitettu ”Kanssatutkimus. Ihanteet ja käytännöt” -kirja palkintoehdokkaana

IDA-hankkeessa toimitettu ”Kanssatutkimus. Ihanteet ja käytännöt” -kirja on yksi ehdokkaista seitsemättä kertaa jaettavan Helsingin yliopiston avoimen tieteen palkinnon saajaksi. Tämän vuoden teemana on kansalaistiede.

Helsingin yliopiston avoimen tieteen palkinto myönnetään tänä vuonna tutkimusryhmälle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt kansalaistiedettä. Kaikki palkintoehdokaskirjat ja niitä esittelevät posterit ovat esillä Avoimen tieteen näyttelyssä Kaisa-kirjastossa (Fabianinkatu 30, Helsinki) 20.11.– 17.12.2023 välisenä aikana.

Kokoomateos Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt on ensimmäinen kanssatutkimukselliseen lähestymistapaan keskittynyt suomenkielinen teos. Kirjan luvuissa käsitellään kattavasti kanssatutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä metodologisia ja tutkimuseettisiä kysymyksiä, joita havainnollistetaan kanssatutkimuksen arjesta nousevien käytännön esimerkkien kautta.

Kirjoittajat toimivat Kanssatutkimuksen tutkijaverkostossa, joka pyrkii aktiivisesti edistämään kriittistä keskustelua kanssatutkimuksesta. Teoksen ovat toimittaneet dosentti, vanhempi tutkija Meri Kulmala Helsingin yliopistosta, tutkijatohtori Sanna Spišák Turun yliopistosta ja dosentti, yliopistonlehtori Satu Venäläinen Itä-Suomen yliopistosta.

Tampere University Pressin kustantama open access -kirja on saatavilla mm. Trepo-julkaisuarkistossa ja kansainvälisessä OAPEN Libraryssa.

Kirjan viitetiedot: Meri Kulmala, Sanna Spišák & Satu Venäläinen (toim.) Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt. Tampere: Tampere University Press, 2023.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-042-7