Uutinen

IDA mukana Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva -tietokoosteessa

Strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvakomitean tietokumppanuus-yhteistyön tuloksena on julkaistu kolmas tietokooste, Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva. Tietokooste julkaistiin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkisessa kuulemisessa 20.3.2024. Koosteen tehtävänä on tarjota tutkittua tietoa sosiaaliturvan uudistamisen tueksi.

Tietokooste toteutettiin yhteiskirjoittamisella, jonka aikana alkoi piirtyä esiin strategisen tutkimuksen hanke- ja ohjelmarajat ylittäviä yhteisiä teknologiseen kehitykseen liittyviä teemoja. Näitä olivat esimerkiksi luottamuksen merkitys digitalisaatiossa ja yhdenvertaisuuden turvaamisen tärkeys. Tietokoosteessa tutkijat ovat muotoilleet tutkimuksensa tuloksia myös ratkaisujen ja politiikkasuositusten muotoon. IDA:n tutkijoista mukana oli Sanna Spišák, joka osallistui alustataloutta käsittelevän osion kirjoittamiseen.

Kuten tietokoosteessa todetaan, alustatalous on yleistynyt internetin ja mobiililaitteiden kietouduttua osaksi liki jokaisen arkea ja muuttanut työtä ja työn tekemisen tapoja, sekä tämän yhteyttä sosiaaliturvaan. Työn näkökulmasta alustatalous on digitaalisesti organisoitunutta työtä, jossa työtehtävät, työn johtaminen ja valvonta, osaaminen, palvelut tai kulutushyödykkeet sijaitsevat paikallisella tai globaalilla digitaalisella alustalla. Alustatalousyritykset eivät ainoastaan mahdollista uudenlaisia ansaintalogiikoita, vaan ne herättävät myös vakavia kysymyksiä alustoilla työskentelevien oikeuksista ja sosiaaliturvan perusteista ja aukoista. Onkin tärkeää, että alustatalouteen liittyviä kysymyksiä otetaan huomioon sosiaaliturvaa uudistettaessa.

Lisää tietoa tietokoosteesta ja sen tekijöistä löydät STN:n sivuilta: Digitalisaatio, työn murros ja sosiaaliturva -tietokoosteessa pohditaan sosiaaliturvan uudistamista teknologisten murrosten kautta