Uutinen

Haastattelupyyntö kulttuurialojen ammattilaisille

Kerään parhaillaan haastatteluaineistoa kulttuurikentän toimijoiden kokemuksista koronapandemiasta sekä kulttuurialoihin liittyvästä julkisesta keskustelusta. Olen kiinnostunut kuulemaan, miten eri kulttuurialojen ammattilaiset ovat kokeneet keskustelut kulttuurialojen tilanteesta digitaalisilla alustoilla ja miten koronapandemia on vaikuttanut heidän ammatilliseen omakuvaansa ja ammatillisiin yhteisöihin. Lisäksi kerään kokemuksia siitä, miten kulttuurikentällä on nähty somevaikuttamisen mahdollisuudet ja rajoitteet suhteessa poliittiseen päätöksentekoon ja viranomaismääräyksiin.

Haastattelututkimus toteutetaan syksyn 2021 aikana Turun ja Tampereen yliopiston toimesta etäyhteydellä ja puhelimitse. Haastattelut tallennetaan ja litteroidaan, ja niiden arvioitu kesto on ­­­­­45-60 minuuttia. Aineisto käsitellään niin, että tutkimuksesta raportoitaessa yksittäistä osallistujaa ei voida tunnistaa. Henkilöiden, instituutioiden ja teosten nimet tai muut mahdolliset tunnistamista helpottavat yksityiskohdat muutetaan tutkimusjulkaisuissa ja tutkimuksesta suullisesti raportoidessa.

Tutkimuksen toteuttava Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa -hanke on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimuskonsortio, jossa tarkastellaan dataistuneen kulttuurin vaikutuksia erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin. Yhtenä tutkimuskohteena ovat luovien alojen julkiset ammatit ja digitaalisten alustojen merkitys näille ammateille. Tämän osahankkeen johtajana toimii professori Anu Koivunen Turun yliopistosta.

Tutkijatohtori Anne Soronen
Tampereen yliopisto
anne.soronen@tuni.fi