Tapahtuma

Haavoittuvassa asemassa – Millä perusteella ja kenen määrittelemänä -webinaarin tallenne katsottavissa!

Humanitaarisen avustuskoneiston toimijuus on Suomessa vahva, mutta vahvistuuko haavoittuvassa asemassa oleviksi määriteltyjen ihmisten tai ihmisryhmien asema? Pureutuuko avustuskoneistomme niihin rakenteisiin, jotka altistavat ihmisiä tilanteisiin, joissa heidän oma aktiivinen toimijuutensa otetaan heiltä pois? Kuka tai ketkä hyötyvät haavoittuvuuden käsitteen käytöstä?

Haavoittuvuudesta on tullut aikamme trenditermi. Ajatus haavoittuvuudesta antaa voimansa yhteiskunnalliselle liikehdinnälle ja kutsuu ihmisiä, järjestöjä ja valtioita suojelemaan herkiksi määriteltyjä, toimintakyvyltään heikommassa asemassa tai syrjäytymisriskissä olevia ihmisiä. 

Keskustelijoina olivat
Anu Koivunen: Haavoittuvuus kokemuksena ja kielenä
professori, johtaja IDA-hankkeessa, Turun yliopisto
Kristiina Brunila: Kun haavoittuvuus haavoittaa eikä hyvää tarkoittavasta seuraakaan hyvää
professori, CoSupport-hanke (Suomen Akatemia 2017-2021), AGORA kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Saara Vainio: Haavoittuvuutta rakennetaan, mutta kenen ehdoilla?
CoSupport-hanke (Suomen Akatemia 2017-2021), Futured- interrupting future trajectories of precision education governance, Helsingin yliopisto
Katariina Mertanen: Haavoittuva ja haavoittava nuorisopolitiikka
tutkijatohtori, AGORA kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Marjo Kolehmainen: Verkottunut hoiva: Haavoittuvuus digitaalisissa mielenterveyspalveluissa
dosentti, tutkijatohtori IDA-hankkeessa, Tampereen yliopisto

Webinaari järjestettiin yhdessä Suomen Akatemian rahoittaman CoSupport – Interrupting Youth Support Systems in the Ethos of Vulnerability (2017–2021) -tutkimushankkeen kanssa.