Blogi

Haastattelupyyntö: koronakriisin vaikutukset terapia- ja neuvontatyöhön

Teen tutkimusta koronakriisin vaikutuksesta terapia- ja neuvontatyöhön. Etsin haastateltavakseni esimerkiksi asiakastyötä tekeviä psykologeja, psykoterapeutteja, pariterapeutteja, seksuaaliterapeutteja, seksuaalineuvojia ja perheneuvojia sekä muita ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään intiimielämän kysymyksiä.

Olen kiinnostunut kuulemaan nimenomaan Sinun kokemuksistasi, riippumatta siitä millaisena koet koronakriisin vaikutuksen työhösi.

Toteutan haastattelut kesän ja syksyn 2020 aikana pääasiassa etähaastatteluina. Haastattelut toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteyden turvin (esimerkiksi Skype, Zoom) tai puhelimitse. Aikaa haastatteluun on hyvä varata noin tunti. Nauhoitan haastattelut tutkimuksen vuoksi.

Olen tutkijana sitoutunut noudattamaan huolellisesti hyvää eettistä käytäntöä. Kaikki haastattelussa kerrotut asiat säilyvät luottamuksellisena. Haastattelujen jälkeen nauhoitukset muutetaan tekstiksi, jolloin kaikki mainitut henkilönimet muutetaan peitenimiksi ja haastateltavan tunnistetiedot hävitetään.

Kirjoittaessani ja puhuessani tutkimuksestani käsittelen saamiani tietoja siten, etteivät ne ole yhdistettävissä yksittäisiin nimettyihin henkilöihin tai tahoihin. Yksittäisten henkilöiden ja toimipaikkojen nimet ja muut mahdolliset tunnistamista helpottavat yksityiskohdat muutetaan tutkimuksesta raportoitaessa.

Tutkimukseni on osa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa tutkimushanketta ”Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa”. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistossa.


Marjo Kolehmainen
YTT, tutkijatohtori
marjo.kolehmainen@tuni.fi